De Ideale Afrikaanderwijk

16 september 2014
in Category: ZUID
0 2270 3
De Ideale Afrikaanderwijk

De Ideale Afrikaanderwijk

Voor de zomer nam Rik Moonen in zijn training  ‘Ernstig betrokken’ een groep studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg een week mee de Afrikaanderwijk in om een nieuw autonoom project te starten. Dit keer niet vanuit hun atelier, maar vanuit contact met de bewoners van die wijk. Een aantal projecten dat daaruit voortvloeide gaf Rik als betrokkene bij RIO een dermate mooie weergave op wat er speelt in de Afrikaanderwijk dat hij deze studenten gevraagd heeft hun ervaring om te zetten in een artikel voor RIO. In dit artikel: Valerie van Kuijk, met haar project De Ideale Afrikaanderwijk, een project met als doel: kinderen hun ideale woonwijk laten verbeelden. Hieronder vertelt zij haar verhaal, begeleid door een fotoreportage die laat zien hoe dit in de praktijk in zijn werk ging en welke mooie resultaten dit opleverde (klik op de foto’s voor een vergroting).

De Afrikaanderwijk is een internationale wijk met verschillende nationaliteiten: veel Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen en nog enkele oorspronkelijke, voornamelijk oudere, Hollanders. Toen ik de eerste keer metrostation Rijnhaven uitliep vond ik de wijk wat rommelig, op meerdere plekken slingerde afval op de straten en het viel me op dat er op veel plekken in de wijk werd verbouwd, en kreeg ik het gevoel dat de gedachte van de bewoners van de wijk over deze veranderingen niet altijd even positief waren. Tijdens mijn studie het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden me de doelgroep kinderen en het weergeven van ‘mijn ideale wereld’. Daarom was het voor mij al vrij snel duidelijk dat ik de kinderen uit de wijk wilde betrekken in mijn project. Ik ging op zoek naar een plek waar ik met kinderen in aanraking zou kunnen komen. Ver zoeken was het niet, om de hoek van het Gemaal zat namelijk een basisschool; basisschool Bloemhof. De klas was gevuld met kinderen uit veel verschillende culturen en ik werd door de meester Haberl voorgesteld aan de kinderen als juf Valerie. Om rustig van start te gaan zijn we eerst samen op het bord gaan mindmappen.

MindmappenAan de slag

Vaak wordt in deze maatschappij vergeten dat kinderen een heel belangrijk onderdeel zijn van onze samenleving. Ze hebben ontzettend interessante ideeën en kijken nog op een naïeve en onbezonnen manier naar de wereld. Voor mij was daarom deze projectweek een perfecte gelegenheid om kinderen een kans te geven hun kijk, visie en mening te laten delen met hun directe omgeving: de Afrikaanderwijk, en nu via RIO met de stad. Daarom kregen de kinderen van mij de opdracht hun ‘ideale’ wijk weer te geven, de Afrikaanderwijk zoals die er voor hen uit zou moeten zien. Wel vond ik het belangrijk dat ze ook zouden denken aan o.a. infrastructuur, natuur, architectuur, accommodaties en compositie.

Groep 8, basisschool BloemhofPlan

Dit was een goede start om de kinderen zelf eens te laten nadenken over de invulling van de wijk. Wat me opviel was dat ze erg enthousiast waren over het project en met ideeën en oplossingen kwamen als: een schonere wijk, leuke parkjes, meer speelgelegenheid enzovoort. Aan de hand van deze mindmap konden ze nu verder met hun eigen invulling van de wijk, omdat ik dat de essentie vond van dit project. De kinderen gingen zelf in kleine groepjes aan de slag met hun tekening, regelmatig wilden ze graag horen wat ik van hun werk vond.

Met hun tekeningen in de hand gaven de kinderen aan dat ze hoopten meer in de Afrikaanderwijk te kunnen sporten, zowel binnen als buiten. Naar mijn idee werkte het motiverend dat de kinderen dit keer konden nadenken over hun directe leefomgeving. Ze waren betrokken en gaven oprecht hun eigen mening.

Overleg

De manier waarop de kinderen konden vertellen over hun eigen tekening was erg boeiend. Dit is een beleving die ze met je delen alsof je werkelijk in hun plaatje aanwezig bent en het visueel beleeft. Die naïeve kijk hebben wij als volwassene niet meer, dat maakte het voor mij zo mooi. Het gaf me even het gevoel dat ik weer hun leeftijd had en mijn fantasie los kon laten gaan op de wereld om me heen. Ik kan daarom ook zeker zeggen dat ik met veel plezier heb samengewerkt met de kinderen van groep 8 van basisschool Bloemhof aan hun ‘idealen’. Ik hoop dat in de toekomst de mening en fantasie van een kind een grotere rol krijgt in de samenleving omdat ik ervan overtuigd ben dat het een nieuwe dimensie kan geven op de wereld om ons heen.

Tekening 1 Tekening 2 Tekening 3

Tekening 4 Tekening 5 Tekening 6

Valerie van Kuijk

 

Aan het eind van de week presenteerde Valerie tijdens de afsluiting van het project in het gemaal naast de tekeningen middels een cirkeldiagram een globale verdeling van wat de kinderen belangrijk vonden. Wat zo treffend was aan het project is dat de positieve maar vooral ook negatieve invloed van de stedelijke vernieuwing in de Afrikaanderwijk dagelijks voelbaar is. Veel bewoners voelen zich niet betrokken in de veranderingen. “Ondanks de korte tijd die mijn studenten hadden voor de uitvoering van het project hoop ik dat de aanpak die Valerie heeft laten zien met ‘De Ideale Afrikaanderwijk’ in de toekomst kan dienen als inspiratiebron voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming van de veranderingen in deze Rotterdamse wijk.” (RM)

 

CirkeldiagramValerie

 

 

Geredigeerd door Robert Giesselbach en Rik Moonen 

 

 

Reacties

stuks

, , ,