Loon naar werken

12 juli 2014
in Category: CENTRUM, COLUMNS
1 1178 0
Loon naar werken

Loon naar werken

‘Iemand moest Josef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij op een morgen gearresteerd.’

Bovenstaande zin  lijkt overdreven, maar als je een beetje tegenwind hebt kom je redelijk makkelijk in de cel terecht. Bijvoorbeeld door het niet kunnen betalen van een verkeersboete.
Onze oud-burgemeester en zijn staatssecretaris gingen een paar maanden geleden hierin nog een stap verder: een plan om gedetineerden te laten meebetalen aan hun eigen celstraf. Dat zorgt voor een aardige paradox: betaal je dan naast de rente en verhogingen van de oorspronkelijke boete ook nog voor het feit dat je niet kunt betalen?

Stel, je hebt nog meer pech en je komt in de bijstand terecht. De tegenprestatie die voor een uitkering geleverd dient te worden behelst eenvoudig werk als papier prikken, planten labelen in een broeikas. Het soort werk dat vanwege het onaangename karakter ervan ook vaak als taakstraf wordt gegeven voor lichte vergrijpen. Een vaak gehoord argument bij de voorstanders van de tegenprestatie is het activeren van de bijstandsgerechtigden. Of deze al lang in deze situatie zitten of zich zojuist hebben aangemeld maakt hierbij niet uit.
Je zou zelfs kunnen zeggen: misdaad loont, men laat een bijstandsgerechtigde vast wennen aan het idee: een taakstraf is zo erg niet, het werk ken je dan tenslotte al.

Kwalijker is dat men voorbij gaat aan het feit dat iemand die in de bijstand terechtkomt vaak pure pech heeft en meer baat heeft bij even op adem komen dan direct murw te worden gebeukt in een of ander systeem. In het huidige bijstandsklimaat creëer je willekeurig ’schuldigen zonder proces’  bij wie verdediging of opstand wordt opgevat als wangedrag en bestraft wordt op een manier die de neerwaartse spiraal slechts versterkt.

Dat de tegenprestatie uitzicht biedt op een baan of vast betaald werk is net zo’n non-argument. Ik ken een verzorgingstehuis in Rotterdam-Centrum met uitzicht op de West-Kruiskade. Daar is alles en iedereen al wegbezuinigd en vervangen door bijstandsvrijwilligers, van wie sommigen daar al 4 jaar verplicht werken. Zonder uitzicht op opleiding of betaald werk. Ook overwerk wordt niet betaald, je ontvangt immers geen salaris.

Eigenlijk ben je verplicht mee te werken aan je eigen ondergang. Iemand met een bijstandsuitkering krijgt eigenlijk een taakstraf. Door de staat bepaald, kun je niks tegen doen, jammer dan. Franz Kafka schreef daar ooit een boek over. De eerste zin hieruit staat bovenaan dit stukje.

Sommigen onder ons willen graag terug naar de oude (gulden) tijd.
Is dat de tijd dat een baan nog gewoon een salaris opleverde?
Want dan ben ik het voor één keer met hen eens.

 

Robert Giesselbach

 

 

 

Reacties

stuks

, , ,