Eva Visscher (1976), tekstschrijver & kunsthistoricus

Tijdens de Dag van de Dialoog kwam ik Rik Moonen tegen. We raakten met elkaar in gesprek over het belang van kunst in de maatschappelijke context. Ik had toen net een onderzoek afgerond naar de meerwaarde van Community Art- projecten. Met goede bedoelingen kom je een heel eind, maar wat is de meerwaarde van een project op langere termijn? En in hoeverre betrekken kunstenaars de doelgroep en omgeving bij hun activiteiten? En zo rolde ik bij RIO binnen.

Rotterdam Inside Out daagt me uit om de stad verder te ontdekken, vooral in haar verscheidenheid. Mensen in woord portretteren die net even een andere noot zingen dan het gros. RIO is voor mij ook een werkplaats waarin ik kan experimenteren met nieuwe samenwerkingsverbanden en werkvormen. De website is bedoeld om Rotterdam binnenstebuiten te keren en de diamanten eruit te pikken: welke mensen maken door wat ze doen of wie ze zijn het verschil en zijn voorbeeld-waardig? Ik wens dat RIO een begrip wordt voor de stad, zodat ze de meerwaarde daadwerkelijk kan bieden.

www.schrijfhetop.com


Monique van den Berg (1980), beeldend kunstenaar & illustrator & architect

Ik wil met Rotterdam Inside Out de ‘onzichtbare’ krachten van de Rotterdammer ontdekken en deze verbeelden. Mijn bedoeling is om een persoonlijke identiteit (het verborgen stukje Rotterdam) bloot te leggen, waardoor onafhankelijke verhalen worden verbonden met het individuele.

Mijn droom is Rotterdammers de verhalen lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan, zodat ze meer oog krijgen voor de ander. Vanuit deze gedachte zouden persoonlijke ‘krachten’ (kwaliteiten) een onderlinge verbinding kunnen aangaan, waaruit mogelijk nieuwe samenwerkingen ontstaan. Rotterdam ‘bouwend’ vanuit het perspectief en de kracht van de bewoner in plaats van dat de stad van bovenaf wordt gedirigeerd.

www.droomplaats.eu


Nergiz Güngör (1990), student Media & Cultuurwetenschappen

Ik studeer momenteel af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als specialisatie de Master Media en Cultuur. Hiervoor heb ik de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen afgerond, waarin ik van verschillende aspecten binnen de cultuursector heb kunnen proeven; van kunstgeschiedenis en avant-gardes tot cultuurbeleid en economie. Ik ben vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media en cultuur. In mijn vrije tijd volg ik de nieuwe ontwikkelingen in het medialandschap op de voet, zoals social media.

Ik werd benaderd door Mink Lammertink om een vergadering bij te wonen van RIO. Ik raakte enthousiast over het concept van RIO als platform dat voor een breed publiek de sociale en culturele initiatieven in Rotterdam zichtbaar wil maken. Wat mij betreft gebeurt dit nog te weinig. Hoewel ik op de hoogte ben van de culturele activiteiten binnen de stad, toch ontgaan me een hoop dingen, zeker wat betreft kleinschalige burgerinitiatieven. Ik hoop met mijn knowhow van social media meer te leren van en over Rotterdam(mers) en dit te delen met het grote publiek.


Rik Moonen (1987), sociaal-cultureel ondernemer

Mijn talent is mensen beter te laten functioneren, binnen hun bedrijf, organisatie of directe privé omgeving. Zo geef ik trainingen, workshops en begeleid ik culturele projecten waarin ruimte wordt gecreëerd voor ieders persoonlijke verhaal en mening. Ik wil laten zien wat je aan elkaar hebt, zodat mensen zich meer betrokken voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Rotterdam Inside Out biedt een platform waarop persoonlijke verhalen en inzichten een plek krijgen en zichtbaar worden voor (nabije) anderen. Door hieraan mee te werken leer ik veel van de stad en haar inwoners. Door mensen uit de stad op te leiden/te stimuleren om vanuit hun visie over hun directe omgeving te corresponderen  hoop ik dat we een eerlijk en vooral echt verhaal kunnen vertellen over Rotterdam. Het imago van de zogenoemde achterstandswijken beter word doordat andere rotterdammers een reëler beeld over deze wijken krijgen en zij samen met overheden en beleidsbepalers gebruik maken van de op RIO opgebouwde kennis om deze om te zetten in een positieve impuls voor de stad.

www.rikmoonen.nl


Robert Giesselbach (1963), webdesigner & muzikant Lost Atlantic People

Aanvankelijk kwam ik bij Rotterdam Inside Out in de functie van webbouwer. Maar deelname aan RIO houdt ook in: zaken regelen en overzicht houden, onderdeel uitmaken van het groepsproces en deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen. Ik vind dit alles erg leuk en inspirerend. Ik ben graag onder de mensen en leer graag van anderen. Dat alles kan ook bij RIO.

Ik zou graag zien dat RIO een ‘merk’ wordt, een bekend Rotterdams fenomeen. Een media-platform met een eigen gezicht. Iets dat uitgroeit tot een kwalitatief hoogstaand platform met licht experimentele en anarchistische inslag, met verrassende onderwerpkeuze/redactie, licht schurend, soms ontregelend,  maar uiteindelijk altijd integer, journalistiek verantwoord en altijd respectvol.

www.robertgiesselbach.nl

www.lostatlanticpeople.com


Mink Lammertink (1987), filmmaker

Het idee om bijzondere personen of initiatieven in Rotterdam op een overzichtelijke manier aan andere Rotterdammers te laten zien, spreekt me heel erg aan. Ik maak documentaires en ga in Rotterdam graag op zoek naar eigenzinnige mensen. Bovendien voel ik me een echte Rotterdammer en wil ik graag dat anderen kunnen zien welke mensen deze stad zo mooi en interessant maken. In Rotterdam moet je daar soms best even naar zoeken.

Ik hoop dat de website van RIO goed gaat lopen en vaak wordt bezocht door (vooral) Rotterdammers. Later zou RIO zich bezig kunnen houden met het organiseren van evenementen (lezingen, festivals, bijeenkomsten) waardoor Rotterdammers elkaar kunnen ontmoeten, kennis uitdelen en initiatieven zich samen kunnen voegen. Het zou prachtig zijn als mensen voor het laatste nieuws in Rotterdam straks onze website bezoeken. En dat ze daarop hun mening over de stad, het beleid, of bepaalde initiatieven geven en daarover met elkaar discussiëren. Later kan RIO boeken uitgeven, films produceren en bijdragen aan het debat over Rotterdam.


Jeroen van der Starre (1986), welzijnswerker & filosoof

Mijn ambitie is om vanuit een geëngageerde positie te denken en te schrijven over sociale en politieke ontwikkelingen in de stad. In mijn werk en sociale omgeving zie ik dat Rotterdammers op alle mogelijke niveaus actief zijn om een bijdrage te leveren aan hun stad. Zij worden te weinig gezien, te veel aan de kant geschoven en te weinig gewaardeerd. Ik hoop dat RIO kan laten zien hoe Rotterdammers zich inzetten voor hun stad. Dat ze een platform kan bieden voor onderlinge discussie en eraan kan bijdragen dat Rotterdammers de zeggenschap over hun leefomgeving ontworstelen aan projectontwikkelaars, stadswachten en topbestuurders.

Ik wil stimuleren dat mensen zich verenigen en zich doen gelden. Teveel Rotterdammers bevinden zich in moeilijke omstandigheden en voelen zich alleen in hun ellende en zijn in die zin speelbal van ‘de elementen.’ Ik hoop dat RIO eraan kan bijdragen dat meer gewone Rotterdammers samen actief worden om voor elkaar en hun omgeving op te komen en de stad een beetje meer huiselijk maken.


Evert van den Oever (1967), procesbegeleider & bruggenbouwer

RIO is ontstaan vanuit de blauwdruk ‘Rotterdam Ontdekt’ (Plan a), dat als project eind 2011 aan de gemeente Rotterdam is aangeboden in het kader van het Stadsinitiatief 2012. Het concept kreeg een TOP 10 nominatie als zijnde intrinsiek/bijzonder/waardevol voor de stad. Deze blauwdruk hebben we verder uitgewerkt tot een Plan B (voorjaar 2013), dat nu fungeert als leidraad. RIO in haar huidige vorm is een praktische vertaalslag vanuit een organisch groeimodel en voortschrijdend inzicht.

Zoals de Maas als natuurlijke levensader door Rotterdam stroomt, zo hoop ik dat RIO (RIO = rivier in het Spaans/Portugees) met het delen van inspirerende thema’s bijdraagt tot verbinding in en met de stad. Ook hoop ik dat bezoekers en inwoners van Rotterdam in essentie een persoonlijke beleving en verbinding krijgen met de stad en haar stedelingen, waardoor er een wederkerige meerwaarde ontstaat.


Verder is RIO mede mogelijk gemaakt door:

Chris Versteeg, Marijn van de Vrie, Coen Göebel, Frank Boerboom, Daphne Koenders, Gerben van Dijk, YMP, Vallerie van Kuijk, Susan Meijburg, René van Zundert, Ruben Arnhem