Hieronder vind je de richtlijnen van de redactie en de contactgegevens van de betreffende redactieleden. Stuur voor je begint eerst je idee naar de betreffende redactie ter beoordeling.

  • Tekst: Column: 350 – 600 woorden *, foto/illustratie mag, hoeft niet.
  • Artikel: 1000 – 1500 woorden, minimaal 1 foto/illustratie, 2 a 3 is beter (in overleg kan redactie dit ook doen).*

* Minimum en maximum aantal woorden gelden als richtlijn, overleg rustig met de redactie om tot het optimale eindresultaat te komen.

Artikelen dienen te worden aangeleverd bij de redactie, stuur tekst + afbeeldingen naar redactie@riorotterdam.nl, indien nodig vindt redigeren, correctie en opmaak/vormgeving plaats.

  • Video: Op de site zelf een item van rond de 3 à 6 minuten, maar mag ook verwijzen naar lange docu of film. Origineel materiaal via www.wetransfer.com opsturen naar minklammertink@gmail.com, hij zal het item voorzien van een RIO-logo en zal het plaatsen/uploaden op het RIO-Youtube kanaal. Stuur bij voorkeur een begeleidende tekst mee per mail.
  • Audio: Interview, gesproken column, spoken word, rap, stand-up etc. Wel graag omlijst met tekst. Origineel materiaal via www.wetransfer.com opsturen naar info@rikmoonen.nl of rgiesselbach@hotmail.com. Plaatsing gebeurt op het RIO-Soundcloud kanaal. Stuur bij voorkeur een begeleidende tekst mee per mail.

Vergeet bij het aanleveren van een item niet in een paar regels te vermelden wie je zelf bent.

Gastbijdragen/-artikelen en interviews waarbij redactie plaatsvindt, worden altijd ter inzage teruggestuurd naar de maker. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend tot uiterlijk 48 uur vóór plaatsing, daarna wordt uitgegaan van akkoord betrokkene met inhoud. Plaatsing en datum van plaatsing is voorbehouden aan redactie, maar worden bij terugkoppeling gecommuniceerd aan betrokkene(n).

 

Terug naar Jouw RIO